Csapatmunka készség


Ahhoz, hogy egy vállalkozás megfelelően működjön, két készségre van elengedhetetlenül szükség. Az egyik az egyéni munkavégzésre való készség, a másik pedig a csapatmunkára való alkalmasság. Munkakörönként változhat ugyanakkor, hogy melyik milyen hangsúlyt kap. Lehetnek munkakörök, ahol nagyobb az egyéni felelősség és az egyéni tér, ugyanakkor minimális csapatszellemre szükség lehet, hiszen a vállalkozás emberi interakció-elemekből tevődik össze. Tehát a csapatban való gondolkozás valójában egyetlen munkakörnél sem nélkülözhető, vagyis szükséges és kívánatos kompetenciaként jelenik meg. Hogyan lehetne a csapatmunka készséget definiálni? Olyan együttes cselekvés és gondolkozás, mely által a több részből egy egész válik, és pont emiatt az együttes tevékenység miatt – ha jól kialakított a csapat, és benne a résztvevők teendője, feladata – nagyon is hatékony lehet egy-egy munkafolyamat.

A csapatmunka során nagyon fontos az asszertív kommunikáció. Ez azt jelenti, hogy őszintén és nyíltan kifejezésre juttatjuk a saját gondolatainkat a munkafolyamattal kapcsolatban, és így munkavállalóként és vezetőként aktívan jelenünk meg a munkafolyamatban, hozzájárulva egy-egy projekt sikeres végig viteléhez. A másik fontos összetevő az együttműködés, kooperáció. Egymáshoz közelítő kommunikációt érdemes folytatni, hogy kompromisszum vagy konszenzus alakulhasson ki, ugyanakkor szükséges az alkalmazkodóképesség is, hiszen a csapatmunka lényege is sok esetben ez. Továbbá az elkötelezettség – hogy minden körülmények között előrébb való a csapatszellem, és a csapat javát keressük, nem pedig elsősorban az egyéni érdekeket – szintén meghatározó.

Ehhez hasonlóan a másik személyének és véleményének tisztelete, és az elkötelezettséghez hasonló kompetencia a szolgálatkészség. Ez feltételezi, hogy képesek vagyunk csapatunkért áldozatokat is hozni, bízva a hosszú távú sikerekben, és hogy ez megtérül a csapat munkateljesítményében. És végül még egy fontos eleme van a csapatmunkának: pozitívan kell hozzáállni a folyamathoz és a siker eléréséhez. Ha a csapat valamennyi tagja képes erre, az már maga a sikerhez vezető út, így érdemes ezeket a készségeket is fejleszteni. A workshop során gyakorlatorientált feladatokat alkalmazunk, hogy a tanultak biztosan beépüljenek, és a soft skill-ek fejlődjenek.

Kérjen AJÁNLATOT a csapatmunka készség workshopra!