Együttműködés fejlesztése


Egy jól működő szervezet életében manapság megkerülhetetlen az a fogalom, hogy együttműködés. Társas életünk alapvető egysége az együttműködés, ez pedig hatványozottan igaz a szervezeti működésre is. Számos eredmény és elért siker feltételezi az egyének és a csoportok közötti megfelelő és hatékony kooperálást. Ezeknek a fejlesztése pedig további lehetőségeket teremtenek meg.

De mit is takar ez a manapság sűrűn hallott fogalom, hogy együttműködés? Olyan tevékenységet, folyamatot, amiben a felek egymással kooperálva, konstruktívan állnak a közös feladat elé, és a cél elérése érdekében erőfeszítéseket tesznek, hogy a folyamat során a felek együttes munkával több jóra tegyenek szert, mintha egyedül végeznék a munkát. A kulcsa az együttműködésnek tehát az, hogy ezáltal sokkal hatékonyabb és magasabb minőséget is várhatunk. Az együttműködést éppen a hatékonyság és a sikeres munkavégzés miatt érdemes fejleszteni, energiákat fektetni a vállalkozás munkatársainak ezen készségeinek erősítésébe.

Az együttműködésnek több szintje ismert. Beszélhetünk csoportok közötti együttműködésről, ez a különböző cégekkel és vállalatokkal történő interakciót is jelentheti. A csoporton belüli együttműködést a vállalkozásunkon belüli különböző csoportok és a közöttük lévő kommunikáció alkotja. A csoport és az egyén között, valamint személyek között is történhet az együttműködés. Ahhoz tehát, hogy fejleszteni tudjuk kollégáink kooperatív készségeit, látnunk kell a szervezetben jelenlevő szinteket is.

Olyan készségek kialakításával és fejlesztésével támogathatjuk meg vállalkozásunkat és munkavállalóinkat, mint például asszertív kommunikáció, problémamegoldás, stratégia kialakítás, munkamegosztás, információáramlás, erőforrások felkutatása.

Azért is lehet vezetőként érdekünk a minél hatékonyabb együttműködés ezáltal a hatékony munkaszervezés, mert így vállalkozásunk képessé válik bármilyen helyzetből előnyt kovácsolni. Továbbá a vállalkozás munkatársai is kreatívabbakká, tevékenyebbé válhatnak ezáltal. A hatékonyság pedig a következő területeken jelenhet meg: többek között a jó problémamegoldás, a jól megfogalmazott és körülhatárolt szerepek, célok és tervek megfogalmazása és szem előtt tartása, valamint fontos, hogy az együttműködés során vezetői készségeknek is a birtokában legyünk.

Kérjen AJÁNLATOT most az együttműködés fejlesztése workshopra!