Konstruktív konfliktuskezelés

Konstruktív konfliktuskezelés

A mindennapi érintkezések során kisebb-nagyobb konfliktusokba keveredünk. A munkahelyi környezetben ez hatványozottan igaz, hiszen ahány munkatárs, annyi vélemény és nézet, és annyiféle valóság létezik. A konfliktus egy olyan állapotként írható le, amikor a felek nem egyező nézetei összeütközésbe kerülnek. Két fajtáját különböztetjük meg: a destruktív konfliktust romboló erőként írhatjuk le, amikor eszkalálódik a kialakult negatív…

Hogyan adjunk visszajelzést

Hogyan adjunk visszajelzést

A vállalat életében folyamatosak a visszajelzések. Akár, ha a kollégák egymás között kommunikálnak, akár főnök-beosztott viszonyulásban adunk visszajelzést, mint ahogy a csoportok felé is, egy-egy projekt kidolgozása és megvalósítása során. Mivel a mindennapjaink teli vannak visszacsatolásokkal, ezért nagyon is fontos a kommunikáció ilyen formájáról is beszélni. Vezetői szerepben sokszor lehet azzal a helyzettel találkozni, hogy…

Reziliencia fejlesztése

Reziliencia fejlesztése

Egy szervezetet folyamatosan érhetik kisebb-nagyobb hatások és olyan nehézségek, melyeket valamilyen formában meg kell oldani a további fejlődés érdekében. Mind szervezeti, mind egyéni szinten egy olyan problémamegoldó és problémához gyorsan alkalmazkodó készségre van szükség, aminek sikeres kimenetele által erősödik a vállalkozás, a csapat és az egyén. Mi is ez a manapság előszeretettel használt reziliencia? Többféleképpen…