Konstruktív konfliktuskezelés

Konstruktív konfliktuskezelés

A mindennapi érintkezések során kisebb-nagyobb konfliktusokba keveredünk. A munkahelyi környezetben ez hatványozottan igaz, hiszen ahány munkatárs, annyi vélemény és nézet, és annyiféle valóság létezik.

A konfliktus egy olyan állapotként írható le, amikor a felek nem egyező nézetei összeütközésbe kerülnek. Két fajtáját különböztetjük meg: a destruktív konfliktust romboló erőként írhatjuk le, amikor eszkalálódik a kialakult negatív helyzet, és az egyik fél törvényszerűen alulmarad, míg a másik fél nyertesen kerülhet ki. Ez tehát egy egyensúlyát vesztett állapot. Ezzel szemben a konstruktív konfliktus jobbító szándékkal és cselekvési értékkel bír, ekkor tehát a konfliktusra valamilyen pozitív választ, jó problémamegoldást találunk, ami kifejezetten építő jellegű. Ebben az esetben a felek javára és fejlődésére válik a konfliktus helyzet. A konstruktivitás egyik észrevehető jele a win-win állapot, amikor valójában mind a két fél nem veszít, hanem nyer valamit általa, tehát nyertesen jönnek ki.

A tréningek során megismerhetjük, hogy milyen konfliktus típusok vannak, és hogy az egyes típusok milyen végkifejletet hordoznak magukban. Továbbá azt is elsajátíthatjuk, hogy hogyan lehet ezeken alakítani, hiszen mint számos területe az életnek, ez is fejleszthető, konstruktív irányba terelhető, ami végeredményben a nyílt kommunikációt és a kooperációt erősíti meg, innentől pedig sikerünk van, nem csupán nekünk, hanem egyúttal a másik fél számára, ez pedig a munkakapcsolatokban remekül megjelenik.

Továbbá arra is rálátásunk lesz, hogy mi minden szükséges a konstruktív konfliktuskezeléshez. Többek között például az, hogy képessé válhatunk a tréning által, hogy felismerjük a konfliktus típusát. Valamint különböző stratégiák állnak rendelkezésünkre, amikkel menedzselni, kézben tudjuk tartani a konfliktust, hogy az ne vegyen destruktív irányt. Ezek azonban csak ízelítők, a tréning során rengeteg tudást gyűjthetünk, azonban ez nem csupán elméleti, hanem erősen gyakorlatorientált megközelítést jelent. Így a tréningek alatt konfliktuskezelési készségeinket fejleszthetjük, aminek köszönhetően a beosztottjainkkal, munkatársainkkal való kapcsolatunkban fogjuk látni ennek jótékony eredményét.

Válasszon a KEYNOTE szervezetfejlesztési szolgáltatásai közül: