Szervezetfejlesztés


Egy vállalat vagy szervezet életében meghatározóan jelen lévő folyamat a szervezetfejlesztés. Ez egy igen komplex, számos területet érintő változásként fogható fel, ami tudatosságot és stratégiát igényel. E tudatosság esetén beszélhetünk szervezetfejlesztésről. Ahhoz, hogy vállalkozásunk sikeres és hatékony lehessen, elengedhetetlen a tudatos szervezetfejlesztés, ami energiát igényel, hiszen vezetőként felelősségünk van abban, hogy jól működik-e az általunk vezetett csapat.

A szervezetfejlesztés olyan folyamatokat foglal magában, mint például az asszertív kommunikáció, a szervezeti kultúra alakítása, a munkavállalók fejlesztése. Egy olyan tervezett folyamatról van szó, amely a vállalat egészére kihat, a hatékonyság és jól szervezettség elérése a cél, amelyet a vezetőség hív életre, és a folyamatokba megfelelőképpen avatkozik be, olyan módon, hogy a sikeres működést elősegítse. Ennek a része a munkatársak munkához fűződő megfelelő magatartásának és viszonyulásának a kialakítása.

A szervezetfejlesztési tanácsadás és az ebből ajánlható workshop és tréningek során nem csupán a szervezetfejlesztés elméleti alapjaira lesz rálátásunk, hanem arra a gyakorlati részére, ami nélkül aligha ültethetnénk át saját vállalatunk életébe az egyes lépéseket. A gyakorlatorientált tréning során elsajátíthatjuk például a szervezetfejlesztés egyes lépéseit, melyek a következők: a probléma körülhatárolása és megnevezése és az ehhez kapcsolódó célkitűzések; a stratégia kialakítása, akcióterv készítése; beavatkozás vagyis az intervenció, ami már a folyamat tudatos cselekvés részét képezi, valamint az utánkövetés. Végül pedig a folyamat kiértékelése történik meg, amikor az eredmények alapján láthatjuk a fejlesztés hatékonyságát.

Ezeknek az egyes lépéseknek az elméleti tudása elengedhetetlen, azonban ennél is fontosabb, hogy a gyakorlatba is át tudjuk ültetni. A tréning során erre van lehetőség, további olyan praktikus elemekkel, melyeknek az elsajátítása révén valós változásokat idézhetünk elő szervezetünk életében.

Mind a szervezetfejlesztés, mind a tréning során találkozunk azokkal a területekkel, amik fontos meghatározói a sikeres működésnek. Ilyen például a felelősségvállalás, az elkötelezettség, készségek kialakítása és fejlesztése, a kommunikáció és együttműködés fejlesztése, valamint az informális tanulás és a visszacsatolások.

Kérjen AJÁNLATOT most a szervezetfejlesztési tanácsadásra!